Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 350 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки collo 0337 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 350 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 350 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 350 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 460 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 460 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 460 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix bs 460 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s 12 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s 12 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s 12 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s 12 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s10 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s10 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s10 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s10 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus hepa (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus hepa (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus hepa (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки CLEANFIX S10 plus hepa (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s5 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s5 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s5 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix s5 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix sw10 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix sw10 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix sw10 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки cleanfix sw10 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки collo 0337 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки collo 0337 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки collo 0337 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки collo 0337 (8 бр)