Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 52 Aspirobot 2500 (6 бр) — VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Compact 1200 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 52 Aspirobot 2500 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 52 Aspirobot 2500 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 74 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 74 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 74 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 74 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 943 Pro 900 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 943 Pro 900 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 943 Pro 900 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX CH 943 Pro 900 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 959 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 959 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 959 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 959 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 960 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 960 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 960 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 960 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 961 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 961 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 961 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 961 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 965 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 965 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 965 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки chromex ch 965 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 271 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 271 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 271 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 271 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 277 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 277 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 277 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Chromsystem CH 277 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки CHROMEX Compact 1200 (12 бр)