Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8820/P (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8842 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8820/P (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8820/P (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8820/P (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8821/P (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8821/P (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8821/P (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8821/P (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8822 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8822 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8822 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8822 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8825/P (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8825/P (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8825/P (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8825/P (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8830/P (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8830/P (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8830/P (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8830/P (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 B (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 B (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 B (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8840 B (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8841/T (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8841/T (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8841/T (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8841/T (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8842 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8842 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8842 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX UltraOne Z 8842 (8 бр)