Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Piccolo (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1600 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Piccolo (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Piccolo (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 130 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 130 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 130 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 130 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 140/E (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 140/E (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 140/E (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick 140/E (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 125 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 125 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 125 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 125 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 135 E (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 135 E (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 135 E (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Quick XTSS 135 E (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI QZ 11b (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI QZ 11b (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI QZ 11b (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI QZ 11b (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel XTC 15 E (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel XTC 15 E (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel XTC 15 E (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel XTC 15 E (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel. . . Serie (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel. . . Serie (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel. . . Serie (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Radel. . . Serie (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1400 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1400 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1400 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1400 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки DE LONGHI Romeo 1600 (12 бр)