Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7020 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки elexavox bs 100 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7020 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7030 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7030 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7030 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux zxm 7030 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux jmfloorpro (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux jmfloorpro (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux jmfloorpro (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux jmfloorpro (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux pdb1 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux pdb1 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux pdb1 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки elektrolux pdb1 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROLUX Pico2-BG (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROLUX Pico2-BG (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROLUX Pico2-BG (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROLUX Pico2-BG (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROMA S 100 Kesselsauger (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROMA S 100 Kesselsauger (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROMA S 100 Kesselsauger (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELEKTROMA S 100 Kesselsauger (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9051.0 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9051.0 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9051.0 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9051.0 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9415 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9415 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9415 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки elettrozeta 9415 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox 800 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox 800 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox 800 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox 800 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox bs 100 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки elexavox bs 100 (32 бр)