Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки ETA . 403 serie (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки ETA . 410 serie Astro (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 403 serie (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 403 serie (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 404 serie Neptun (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 404 serie Neptun (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 404 serie Neptun (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 404 serie Neptun (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 405 serie Atlantic (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 405 serie Atlantic (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 405 serie Atlantic (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 405 serie Atlantic (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 406 serie Klasik (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 406 serie Klasik (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 406 serie Klasik (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 406 serie Klasik (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 407 serie Optimo (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 407 serie Optimo (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 407 serie Optimo (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 407 serie Optimo (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 408 serie Quinto (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 408 serie Quinto (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 408 serie Quinto (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 408 serie Quinto (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Marco (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Marco (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Marco (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Marco (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Piccolo (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Piccolo (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Piccolo (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 serie Piccolo (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 Serie Swing (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 Serie Swing (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 Serie Swing (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 409 Serie Swing (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ETA . 410 serie Astro (12 бр)