Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки electrolux lux (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7030 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux lux (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки electrolux lux (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Lux Royal (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Lux Royal (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Lux Royal (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Lux Royal (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Luxor 1 - Vampyr (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Luxor 1 - Vampyr (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Luxor 1 - Vampyr (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Luxor 1 - Vampyr (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux S 1010 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux S 1010 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux S 1010 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Masterlux S 1010 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus 2 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus 2 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus 2 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus 2 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010, 7020, 7030 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010, 7020, 7030 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010, 7020, 7030 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7010, 7020, 7030 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7020 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7020 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7020 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7020 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Maximus ZXM 7030 (12 бр)