Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2000 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3200 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2000 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2000 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2600 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2600 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2600 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2600 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2700 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2700 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2700 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2700 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2800 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2800 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2800 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2800 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2900 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2900 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2900 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 2900 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3000 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3000 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3000 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3000 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/4400 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/4400 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/4400 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/4400 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/B (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/B (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/B (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3100/B (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GOLDSTAR Turbo 3200 (12 бр)