Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5650 Bodyguard (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HAKO Clean 7218 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5650 Bodyguard (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5650 Bodyguard (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5850 Bodyguard (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5850 Bodyguard (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5850 Bodyguard (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 5850 Bodyguard (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 7650 Bodyguard (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 7650 Bodyguard (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 7650 Bodyguard (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 7650 Bodyguard (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 9850 Bodyguard (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 9850 Bodyguard (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 9850 Bodyguard (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки GRUNDIG VCC 9850 Bodyguard (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки GÜDE Rio Inox (Art. Nr. 16707) (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки GÜDE Rio Inox (Art. Nr. 16707) (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки GÜDE Rio Inox (Art. Nr. 16707) (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки GÜDE Rio Inox (Art. Nr. 16707) (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки guzzantigz -15 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки guzzantigz -15 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки guzzantigz -15 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки guzzantigz -15 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки hako 440 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки hako 440 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки hako 440 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки hako 440 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO 440 Universalbürstensauger (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO 440 Universalbürstensauger (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO 440 Universalbürstensauger (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO 440 Universalbürstensauger (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO Carpovac 7231 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO Carpovac 7231 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO Carpovac 7231 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO Carpovac 7231 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HAKO Clean 7218 (12 бр)