Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Europe 1st (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr H 2000 bis 2299 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Europe 1st (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Europe 1st (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1201 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1201 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1201 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1201 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1202 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1202 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1202 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1202 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1400 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1400 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1400 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1400 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1500 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1500 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1500 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 1500 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 200 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 200 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 200 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 200 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 217 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 217 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 217 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 217 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 500 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 500 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 500 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Exquisit 500 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Freshline (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Freshline (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Freshline (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr Freshline (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки ELECTROLUX Vampyr H 2000 bis 2299 (12 бр)