Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sprint (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SuperSprint SC 084 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sprint (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sprint (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STG 750 Athyss (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STG 750 Athyss (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STG 750 Athyss (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STG 750 Athyss (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 731 Athyss (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 731 Athyss (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 731 Athyss (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 731 Athyss (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 755 Athyss (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 755 Athyss (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 755 Athyss (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER STR 755 Athyss (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio 1505 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio 1505 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio 1505 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio 1505 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T 1505 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T 1505 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T 1505 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T 1505 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1400…1599 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1400…1599 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1400…1599 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1400…1599 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1505 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1505 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1505 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1505 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки HOOVER SuperSprint SC 084 (12 бр)