Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки TASKI Cool 3000 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки taski s5l (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Cool 3000 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Cool 3000 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Cool 3000 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Hurricane (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Hurricane (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Hurricane (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TASKI Hurricane (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 38 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 38 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 38 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 38 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 50 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 50 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 50 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski jet 50 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s 5.1 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s 5.1 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s 5.1 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s 5.1 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s10 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s10 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s10 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s10 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s12 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s12 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s12 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s12 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s4 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s4 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s4 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s4 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s5l (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s5l (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s5l (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки taski s5l (8 бр)