Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aqualine 872 (3 бр) — VACS торби за прахосмукачки TORNADO Ciao (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aqualine 872 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aqualine 872 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aqualine 872 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aventure TO 465…490 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aventure TO 465…490 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aventure TO 465…490 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Aventure TO 465…490 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolero (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolero (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolero (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolero (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolido (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolido (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolido (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Bolido (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO CA 6200 - 6230 Modelys (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO CA 6200 - 6230 Modelys (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO CA 6200 - 6230 Modelys (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO CA 6200 - 6230 Modelys (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Cameleon (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Cameleon (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Cameleon (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Cameleon (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Camelon (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Camelon (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Camelon (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Camelon (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Chic (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Chic (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Chic (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Chic (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Ciao (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Ciao (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Ciao (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TORNADO Ciao (8 бр)