Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки TRISA Effectivo 2000 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic VAC 9020. . . 9023 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Effectivo 2000 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Focus 2000 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Focus 2000 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Focus 2000 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Focus 2000 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Galaxi 9065 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Galaxi 9065 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Galaxi 9065 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Galaxi 9065 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hurricane 9063 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hurricane 9063 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hurricane 9063 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hurricane 9063 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9027 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9027 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9027 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9027 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9028 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9028 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9028 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9028 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9029 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9029 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9029 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9029 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9071 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9071 (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9071 (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Hygienic 9071 (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic Vac 1200 W (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic Vac 1200 W (32 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic Vac 1200 W (4 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic Vac 1200 W (8 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic VAC 9020. . . 9023 (12 бр)
VACS торби за прахосмукачки TRISA Magic VAC 9020. . . 9023 (32 бр)