Торба за прахосмукачка: Продукти VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 5150 (3 бр) — VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide Plus 5130 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 5150 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 5150 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 5150 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 6130 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 6130 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 6130 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Powa 6130 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000. . . 5120 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000. . . 5120 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000. . . 5120 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5000. . . 5120 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5100 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5100 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5100 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5100 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5110 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5110 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5110 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5110 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5120 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5120 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5120 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5120 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5150 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5150 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5150 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide 5150 (9 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide Plus 5130 (24 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide Plus 5130 (3 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide Plus 5130 (6 бр)
VACS торби за прахосмукачки VAX Rapide Plus 5130 (9 бр)