Торба за прахосмукачка
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aqua 15 S 5125 (6 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquajet S4488 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquajet S4488 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquamaster S4472 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquamaster S4474 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquaplus S4332 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Aquaplus S4332 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2230 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2230 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2331 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2410 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2530 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Arianne T 2530 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Athyss STG 750 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Athyss STG 750 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Capture TCP 1805 011 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Capture TCP 1805 011 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Commercial C2710 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Commercial CB066 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Constellation 1100 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Constellation 1100 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Discovery 6750 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Discovery 6750 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Domino (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Domino (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover en 31 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Flash (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freemotion 2242 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freemotion 2242 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freespace TF 5192 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freespace TF 5192 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freespace TFS 5198 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Freespace TFS 5198 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover fv70 fv10011 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover fv70 fvcc070 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Gemini (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Gemini (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover h 33 (3 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover h 33 (6 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover h 8 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover h 8 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover h75 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover h76 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Micro Space (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Micro Space (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Modulo (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Modulo (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Org. Gr. H 21A (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Org. Gr. H 21A (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Org. Gr. H 52 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Org. Gr. H 55 Studio (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER org. Gr. H 73 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER org. Gr. H 73 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER PU 2110…2130 Pure Power (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER PU 2110…2130 Pure Power (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Rondo (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Rondo (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3120. . . 3134 Sensotronic (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3150 Sensotronic (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3320. . . 3328 Sensotronic (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3320. . . 3328 Sensotronic (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3598 Sensotronic (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 3598 Sensotronic (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 3810 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover s 3810 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 3920 - 3936 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 400 F-Acenta (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 4076 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover s 4076 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 4276 (3 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover s 4276 (6 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 4496 (24 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover s 4496 (3 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s 5135 (9 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER S 5135 Aqua 25 (24 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover s4292 / s 4292 (6 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover s4292 / s 4292 (9 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 022 Galaxy (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 022 Galaxy (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover sc 122 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover sc 122 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 143 Galaxy (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 144 Galaxy (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 222 Galaxy (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 222 Galaxy (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 362 Constellation (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER SC 362 Constellation (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER SCT 46 MicroSpace (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER SCT 46 MicroSpace (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sensotronic S 1020 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sensotronic S 3120 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sensotronic S 3356 - 3364 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Sensotronic S 3356 - 3364 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Space Explorer SL71_SL20011 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Space Explorer SL71_SL20011 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Studio T1507 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover sx 2550 (9 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover sx 6254 (24 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER System 1 - 50 Sensotronic (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER System 1 - 50 Sensotronic (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover t 4535 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover t 4535 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER TAT 2520 Athos (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER TAT 2520 Athos (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover te70_te75011 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Telios (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Telios T 1725 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Telios T 1725 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Telios TE70 TE20084 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Telios TE70 TE20084 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover tfs 5204 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover tfs 5204 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover tfv2015 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover tgp 1410 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER TPP 2321 PurePower (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER TPP 2321 PurePower (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover ts 1845 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover ts 1845 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover tte 2304 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover tte 2304 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER TW 1500. . . 1999 Sprint (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER TW 1750 Sprint LIV (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover u 3144 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover u 3144 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover u 3350 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover u 3350 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки hoover u 3565 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hoover u 3565 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Wet Dry S4378 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Wet Dry S4380 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки HOOVER Zero Contakt Systém (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HOOVER Zero Contakt Systém (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки HUGIN Comfort - CH-719 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HUGIN Comfort - CH-719 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки HUGIN Xio (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки HUGIN Xio (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки HV VACUUMLINE HV 9 S Plus (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hv vacuumline hv9s (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки hyundai vc 322 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hyundai vc 322 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки hyundai vcp-200 (3 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки hyundai vcp-200 (6 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE 740-091 Bora (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE 740-091 Bora (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE Atlantic 740-068 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE Automatic 1250 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE Compact 1200 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE Compact 1200 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE Lagoon 740-050 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE Lagoon 740-050 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки ideline ps-1600w-5* (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки ideline ps-1600w-5* (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE Smart 740-070 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE Smart 740-072 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки IDELINE Spinel Vc 2010 740-079 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IDELINE Spinel Vc 2010 740-079 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки ideline vc-tek 0007 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки ideline vc-tek 0007 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки igefa cf s10 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки igefa cf s10 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки IMETEC 1200 WE el (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IMETEC 1400 WTE el (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки IMETEC Aspirondo (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IMETEC Aspirondo (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки imetec pa 8012 z (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки imetec pa 8012 z (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки IMETEC Smicrobo (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки IMETEC Smicrobo (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки indesit ls 100 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки indesit nt 1000 e (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки indesit si 120 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки indesit si 120 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки inspira in 4504 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки inspira in 4504 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки ito vc 9901e (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки ito vc 9901e (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки ito vc 9933 e (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки ito vc 9937 e (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки JCV 309 Philadelphia (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки JCV 309 Philadelphia (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки kaiski ke 773 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kaiski ke 773 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки kaiski ke 871 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kaiski ke 871 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки kaisui 777 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kaisui ke 778 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik 5710…. 5717 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kalorik 5710…. 5717 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik 5749 (32 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kalorik 5749 (4 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik 5762 (12 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kalorik 5762 (32 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik 5774 (8 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kalorik 5775 (12 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik 5783 (4 бр)
Продукти VACS торби за прахосмукачки kalorik 5783 (8 бр) — VACS торби за прахосмукачки kalorik bs 1410 (32 бр)