Лист за ножовка
Продукти BAHCO Лист за механична ножовка 350 х 32 х 1.60-10 HSS BI-METAL Bahco — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1065/6x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1065/6x0, 5/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1140/13x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1140/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1390/6x0, 65/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1390/8x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1400/8x0, 65/14-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1400/8x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1420/13x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1420/3x0, 65/14-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1425/6x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1425/6x0, 5/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1430/8x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1430/8x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1490/13x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1490/13x0, 5/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1500/6x0, 36/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1500/6x0, 5/4-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1511/6x0, 36/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1511/6x0, 36/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1572/10x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1572/10x0, 65/8-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1575/6x0, 65/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1575/6x0, 65/6-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1640/10x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1640/13x0, 5/4-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1700/8x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1700/8x0, 65/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1710/8x0, 65/6-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1712/10x0, 5/4-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1712/8x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1712/8x0, 65/14-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1740/10x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1740/13x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1780/6x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1780/6x0, 65/14-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1790/13x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1790/13x0, 65/14-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1800/6x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1800/6x0, 65/6-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1826/13x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1826/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1880/13x0, 65/3-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 1880/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2000/13x0, 65/3-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2000/13x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2020/10x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2020/10x0, 65/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2030/6x0, 65/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2030/6x0, 65/6-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2040/13x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2040/13x0, 5/6-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2050/3x0, 65/14-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2050/6x0, 36/10-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2200/13x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2200/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2235/13x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2240/10x0, 5/4-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2240/3x0, 65/14-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2240/6x0, 36/10-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2280/6x0, 65/8-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2300/10x0, 65/14-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2360/10x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2360/10x0, 65/8-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2360/6x0, 65/8-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2360/8x0, 65/10-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2400/13x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2400/16x0, 8/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2450/16x0, 8/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2450/16x0, 8/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2470/6x0, 65/8-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2470/8x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2490/13x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2490/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2500/10x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2500/10x0, 65/8-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2560/19x0, 8/3-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2560/19x0, 8/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2562/6x0, 65/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2562/6x0, 65/6-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2629/3x0, 65/14-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2629/6x0, 65/10-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2630/8x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2635/16x0, 8/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2660/13x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2660/13x0, 65/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2700/25x0, 9/2-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2700/25x0, 9/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2750/16x0, 8/3-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2750/16x0, 8/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2819/13x0, 65/14-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2819/13x0, 65/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2895/10x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2895/16x0, 8/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2946/19x0, 8/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 2946/20x0, 6/1, 5-2 SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3000/10x0, 65/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3000/13x0, 65/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3110/35x1, 1/1, 1HARD SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3110/35x1, 1/1, 1SOFT SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3375/13x0, 5/4-Skip SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3375/16x0, 8/10-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3410/32x0, 9/1, 1SOFT SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3415/27x0, 9/2-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3454/25x0, 9/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3454/25x0, 9/2-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3550/19x0, 8/2-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3550/19x0, 8/4-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3600/32x1, 1/3-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3600/35x0, 9/1, 1HARD SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3658/32x1, 1/3-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3658/35x0, 9/1, 1HARD SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3740/27x0, 9/2-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3750/25x0, 9/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3886/19x0, 8/6-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3886/20x0, 6/1, 5-2 SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3980/25x0, 9/2-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 3980/25x0, 9/3-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4050/25x0, 9/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4070/35x0, 9/1, 1HARD SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4230/38x1, 1/1, 1SOFT SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4240/27x0, 9/2-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4400/35x0, 9/1, 1HARD SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4400/35x0, 9/1, 1SOFT SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4600/8x0, 65/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4630/32x1, 1/3-Hook SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4950/35x1, 1/1, 1SOFT SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 4950/38x1, 3/1, 1HARD SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 5500/27x0, 9/2-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 5530/19x0, 8/6-Regular SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 8300/16x0, 8/4-Hook SIMONDS
Продукти SIMONDS Банцигови отрезни ленти 835/10x0, 5/4-Skip SIMONDS — SIMONDS Банцигови отрезни ленти 844/13x0, 65/10-Regular SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 10000/67x1, 6/0, 7/0, 9 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 10260/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 608,76 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 10260/54x1, 6/3/4 SIMONDS - simonds - 558,93 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 10280/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 711,77 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 10280/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 733,31 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 10500/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 428,00 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 10500/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 418,00 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 11000/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 761,62 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 11000/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 784,67 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 1140/13x0, 65/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 1140/13x0, 65/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 11880/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 847,44 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 11880/67x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 1 054,49 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 12400/67x1, 6/3/4 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 12400/67x1, 6/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 1335/13x0, 65/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 13360/67x1, 6/0, 7/0, 9 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 13600/67x1, 6/3/4 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 13600/67x1, 6/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 14148/67x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 979,58 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 14148/67x1, 6/3/4 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 14960/67x1, 6/0, 8/1 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 14960/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 1 035,80 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 1620/13x0, 65/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 1620/13x0, 65/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 1715/13x0, 65/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 1715/13x0, 65/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 1790/13x0, 65/4 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 1790/13x0, 65/6/10 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2110/20x0, 9/3 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2110/20x0, 9/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2240/13x0, 65/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2240/13x0, 65/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2400/20x0, 9/3 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2400/20x0, 9/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2450/27x0, 9/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2455/27x0, 9/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2465/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 67,40 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2465/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 50,86 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2590/13x0, 65/14 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2590/13x0, 65/4 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2710/27x0, 9/3/4 SIMONDS - simonds - 74,10 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2710/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 55,91 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2740/20x0, 9/12/16 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2740/20x0, 9/3 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 2830/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 58,39 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 2830/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 69,41 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3000/20x0, 9/3 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3000/20x0, 9/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3020/27x0, 9/2/3 SIMONDS - simonds - 74,07 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3020/27x0, 9/3/4 SIMONDS - simonds - 62,31 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3100/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 63,96 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3100/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 76,03 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3140/13x0, 65/14 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3140/13x0, 65/4 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3180/27x0, 9/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3200/27x0, 9/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3320/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 90,78 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3320/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 68,50 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3345/27x0, 9/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3345/27x0, 9/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3400/20x0, 9/8/11 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3400/27x0, 9/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3505/27x0, 9/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3505/34x1, 1/1, 4/2 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3550/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 73,24 лв