Лист за ножовка
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3550/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 97,07 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3660/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 113,42 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3660/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 123,12 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3750/27x0, 9/2/3 SIMONDS - simonds - 91,97 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3750/27x0, 9/3/4 SIMONDS - simonds - 102,54 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3800/27x0, 9/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3800/34x1, 1/1, 4/2 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3820/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 78,81 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3820/27x0, 9/6/10 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3850/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 79,43 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3850/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 94,42 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3912/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 121,23 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3912/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 131,60 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 3930/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 102,25 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 3930/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 121,79 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4000/27x0, 9/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4000/27x0, 9/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4010/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 134,90 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4010/34x1, 1/5/8 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4070/27x0, 9/3/4 SIMONDS - simonds - 83,97 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4070/27x0, 9/4/6 SIMONDS - simonds - 111,29 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4100/20x0, 9/12/16 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4100/20x0, 9/3 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4115/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 107,06 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4115/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 127,52 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4120/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 107,19 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4120/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 127,67 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4170/27x0, 9/2/3 SIMONDS - simonds - 102,27 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4170/27x0, 9/2/3 SIMONDS - simonds - 86,03 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4200/34x1, 1/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4230/16x0, 65/10/14 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4310/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 117,85 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4310/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 88,92 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4340/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 112,91 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4340/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 134,49 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4360/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 135,11 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4360/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 146,67 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4420/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 136,97 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4420/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 115,00 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4471/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 116,32 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4471/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 138,55 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4500/20x0, 9/4/6 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4500/20x0, 9/5/8 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4520/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 152,05 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4520/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 117,60 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4550/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 185,47 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4550/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 181,13 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4572/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 141,68 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4572/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 153,80 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4623/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 188,44 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4623/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 210,02 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4650/34x1, 1/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4650/34x1, 1/6/10 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4700/34x1, 1/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4700/34x1, 1/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4750/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 147,20 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4750/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 159,79 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4830/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 196,88 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4830/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 219,42 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4870/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 100,48 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4870/27x0, 9/5/8 SIMONDS - simonds - 133,16 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4875/34x1, 1/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4875/34x1, 1/6/10 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4900/34x1, 1/6/10 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4900/34x1, 1/8/12 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4930/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 268,57 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4930/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 277,02 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 4970/27x0, 9/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 4995/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 198,85 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5020/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 130,61 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5020/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 155,56 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5060/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 156,80 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5060/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 170,22 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5100/34x1, 1/1, 4/2 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5100/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 132,69 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5120/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 208,70 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5120/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 232,59 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5200/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 161,14 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5200/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 174,93 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5232/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 176,00 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5232/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 136,12 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5265/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 239,18 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5265/41x1, 3/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5290/54x1, 6/0, 8/1 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5290/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 288,18 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5309/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 138,13 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5309/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 164,52 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5334/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 242,32 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5334/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 212,34 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5370/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 213,78 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5370/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 218,89 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5400/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 220,11 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5400/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 214,97 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5500/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 170,44 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5500/34x1, 1/4/6 SIMONDS - simonds - 185,02 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5600/20x0, 9/10/14 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5600/20x0, 9/12/16 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5620/34x1, 1/8/12 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5620/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 223,73 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5700/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 148,30 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5700/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 176,63 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5730/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 177,56 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5730/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 149,08 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5734/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 228,27 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5734/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 233,73 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5815/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 316,78 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5815/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 326,75 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5860/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 266,21 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 5860/41x1, 3/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 5940/41x1, 3/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6000/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 238,86 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6040/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 339,39 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6040/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 329,04 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6090/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 242,44 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6090/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 248,24 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6175/41x1, 3/4/6 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6175/41x1, 3/5/8 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6270/54x1, 6/4/6 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6300/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 250,80 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6340/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 196,47 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6340/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 164,95 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6380/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 378,55 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6380/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 347,56 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6430/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 262,10 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6430/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 292,11 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6500/41x1, 3/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6570/34x1, 1/1, 4/2 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6600/34x1, 1/2/3 SIMONDS - simonds - 204,52 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6600/34x1, 1/3/4 SIMONDS - simonds - 171,71 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6650/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 264,73 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6650/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 271,07 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6700/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 273,10 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6700/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 266,72 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6760/41x1, 3/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6775/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 269,71 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6858/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 385,35 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6858/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 373,60 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6880/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 273,89 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6880/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 280,44 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6900/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 409,40 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6900/54x1, 6/3/4 SIMONDS - simonds - 375,89 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6942/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 315,37 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6942/41x1, 3/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 6990/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 284,93 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 6990/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 317,55 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7000/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 393,33 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7000/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 415,33 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7140/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 423,64 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7140/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 388,96 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7200/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 513,60 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7200/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 639,09 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7260/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 430,76 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7260/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 395,50 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7370/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 401,49 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7370/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 414,12 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7439/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 441,38 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7439/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 405,25 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7500/41x1, 3/2/3 SIMONDS - simonds - 305,71 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7500/41x1, 3/3/4 SIMONDS - simonds - 298,57 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7600/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 450,93 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7600/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 414,02 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7675/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 547,48 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7675/67x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 531,40 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7772/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 423,39 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7772/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 436,71 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7830/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 439,97 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7830/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 426,55 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 7900/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 546,98 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 7900/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 563,53 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8000/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 449,52 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8000/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 435,81 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8100/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 330,17 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8100/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 367,97 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8250/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 463,57 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8250/54x1, 6/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 449,43 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8300/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 574,68 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8300/67x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 592,07 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8420/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 499,59 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8420/54x1, 6/3/4 SIMONDS - simonds - 458,69 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8500/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 477,62 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8500/54x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 504,33 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8550/41x1, 3/4/6 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8550/41x1, 3/5/8 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8660/41x1, 3/5/8 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8686/41x1, 3/1, 4/2 SIMONDS - simonds - 345,79 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8800/67x1, 6/0, 7/0, 9 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8800/67x1, 6/0, 75/1, 25 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 8920/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 485,93 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 8920/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 501,22 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9080/54x1, 6/0, 8/1 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 9080/54x1, 6/1, 1/1, 4 SIMONDS - simonds - 494,64 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9150/67x1, 6/4/6 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 9300/54x1, 6/0, 8/1 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9360/67x1, 6/3/4 SIMONDS
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 9360/67x1, 6/4/6 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9398/67x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 834,18 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 9398/67x1, 6/3/4 SIMONDS — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9500/67x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 657,76 лв
Продукти SIMONDS Биметални отрезни ленти 9500/67x1, 6/2/3 SIMONDS - simonds - 843,24 лв — SIMONDS Биметални отрезни ленти 9700/67x1, 6/4/6 SIMONDS