Правила за работа с коментари

Настоящите Правила за работа с коментари важат за коментарите, публикувани на сайт https://www.pazaruvaj.com/, управляван от Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; Cg. 01-09-186759; по-нататък: Pazaruvaj)

1. Видове коментари

В рамките на услугата предлагана от Pazaruvaj, коментари могат да бъдат давани за продукт или за магазин по два начина:

Общи потребителски коментари
Коментари, написани от посетителите на произволно избран интерфейс от уебсайта. За общите потребителски коментари, Pazaruvaj във всички случаи изпраща имейл на автора на коментара за потвърждение. Потвърдените коментари излизат на сайт pazaruvaj.com след модерация.

Коментари в рамките на програма Коректен магазин
Pazaruvaj поддържа оценителна програма за своите партньори, към която те могат да се включат по желание. Относно програмата Коректен магазин може да прочетете подробно тук. Pazaruvaj разграничава коментарите, получени от програма Коректен магазин от общите потребителски коментари с емблема "Клиентски коментар" на страниците на уебсайта си.

2. Модерация

Модерацията на коментарите Pazaruvaj извършва в работни дни, в работно време (9:00 - 17:00). Модераторите на Pazaruvaj не работят в почивни и празнични дни. Коментарите, написани в извънработно време и неработни дни се модерират от Pazaruvaj на следващия работен ден.

Правила при модерация:
Pazaruvaj не публикува::

  • вулгарни, обидни, расистки или оскърбяващи други социални групи на сексуална или верска основа коментари;
  • коментари, които доказано не се отнасят към конкретния продукт или магазин;
  • продуктови коментари, несъдържащи мнения или информация за конкретния продукт, или представящи параметри на конкурентни продукти;
  • въпроси, свързани с продуктите; за тази цел служи специалното меню "Задайте въпрос", достъпно на конкретната продуктова страница в Pazaruvaj;
  • написани като коментар въпроси и забележки, свързани с поръчка и предназначени за търговеца на продукта;
  • написани като коментар въпроси и забележки, свързани с функционалността на страницата https://www.pazaruvaj.com/, за които има специална функция "Сигнал за грешка, забележки", достъпна във футъра на страницата https://www.pazaruvaj.com/

3. Други разпоредби

Модерираните потребителски коментари, коментарите пристигащи от програма Коректен магазин, отговорите от магазини или евентуалното им премахване се визуализират на https://www.pazaruvaj.com/ след еднократната актуализация на сайта (сутрин).

Pazaruvaj не позволява редактиране на вече публикуваните мнения и отговори от магазини. Авторите на коментари имат възможност за премахване на цял свой коментар, за което трябва да напишат заявка до [email protected], и тази заявка трябва да пристигне от същия имейл адрес, от който е потвърден въпросният коментар.

В случая на коментар за магазин, Pazaruvaj дава възможност на засегнатия магазин да публикува отговор. За последващи реакции на страниците на https://www.pazaruvaj.com/ нямат възможност нито авторът на коментарa, нито магазинът.

Pazaruvaj си запазва правото да модерира или да премахва коментари, нарушаващи лични права

Pazaruvaj не предоставя имейл адреса на автор на коментар на трети страни, без неговото изрично съгласие.

Pazaruvaj дава възможност на партньорите магазини да влизат във връзка с авторите на коментари, получени преди не повече от един месец, и съдържащи оценка от 1 до 3 звезди чрез функция, включена в Партньорния портал. Имейл адресът на автора на коментара не се предоставя на магазина, освен в случаи, когато авторът е дал изрично съгласието си за това при писане на коментара.

Pazaruvaj си запазва правото да премахва дори и впоследствие коментари и отговори от магазини от сайта https://www.pazaruvaj.com/, които не отговарят на настоящите Правила за работа с коментари.

Настоящите Правила за работа с коментари могат да бъдат променяни и отменяни по всяко време от Pazaruvaj, без специално уведомление.

10 ноември, 2016
www.pazaruvaj.com
Online Comparison Shopping Kft. ©
Всички права запазени!