Декларация за конфиденциалност на pazaruvaj.com


 • Защитата на личните данни на посетителите, регистрираните потребители и партньорите на pazaruvaj.com е от изключително значение за нас!
 • Online Comparison Shopping Kft, собственикът на pazaruvaj.com декларира, че всички данни събирани за целите на нашите услуги се съхраняват и ползват в съгласие с действащите унгарски законоразпоредби, с особено внимание към закон LXIII. от 1992. год., засягащ защитата на личните данни и информация и публичността на данни от общ интерес. Online Comparison Shopping Kft декларира, че се съобразява с личните данни на посетителите, партньорите и регистрираните си потребители. Ние съхраняваме и ползваме всички лични данни и информация поверително, с цел единствено поддръжка и подобряване на нашите услуги, продажба на пространството от полето за обяви на сайта, и за собствените ни статистики и проучвания.

  Компанията ни не дава достъп на трети страни до данните на посетителите, регистрираните потребители, съотв. партньори без изрично предварително съгласие от регистрираните потребители. Компанията ни предоставя статистически данни на трети лица само след отстраняване на личната информация на потребителите, с което гарантира лични данни да не могат да бъдат разпознати. Компанията ни предава запазените данни на партньорите (Име на магазин, контактно лице, контактни данни, в т.ч. имейл, адрес, телефон) с цел обработка на данните на трето лице в договорни отношения с компанията ни (eNET Internetkutato és Tanacsado Kft. 1092 Budapest, Raday u. 42-44. IV. em.)

  Упоребата и съхранението на данни на pazaruvaj.com се извършва единствено от Online Comparison Shopping Kft. В случай че властите изискат предоставяне на лични данни в предвидените от закона случаи, Online Comparison Shopping Kft е задължена да ги предостави, и ще изпълни това задължение, ако всички условия за това са налице. На дадена властова институция - след като въпросната е описала точната цел и кръг на необходими данни - данни предаваме само в такава подробност и степен, колкото за въпросната цел е безусловно необходимо. Обръщаме внимание, че подобни заявки могат да подават съдът, прокуратората и следствената служба за цели като уведомителнни дейности, обявяване и публикуване на данни, предоставяне на документация.

  За употребата на кодовете изтеглени от партньорния портал (пр. емблема, Widget модул, линк към Pazaruvaj.com) е общовалидна декларацията за конфиденциалност на Online Comparison Shopping Kft.

  Тук следват подробности за кръга на събираните лични данни, получени от посетителите на страницата ни.

 • Лог файлове:

  Както много други сайтове, и pazaruvaj.com ползва за работата си лог файлове. Информацията в тези файлове съдържа Интернет (IP) адрес, типа на браузъра, Интернет доставчика (ISP), бележка за датата и часа, адреси на референтни и изходящи страници, и броя на кликовете с цел проследяване на тенденциите, организиране на сайта и анализ на движението на посетителите в рамките на сайта. IP адресите не са свързани с никаква информация, която може да позволи индивидуална идентификация на потребителя.

  Бисквитки (cookies) и Web Beacons (малки по размер файлове за данни, които не могат да бъдат непосредствено свързвани с потребителя)

  pazaruvaj.com употребява бисквитки за да запази информация за предпочитанията на посетителите си, да съхранява специфична за потребителя информация относно кои страници повиква или посещава, и за да оптимизира съдържанието на уеб страницата според типа на браузъра и допълнителните данни, изпращани от браузъра.

  Някои наши рекламиращи партньори могат да ползват бисквитки и Web Beacons на нашия сайт. Сред нашите рекламиращи партньори са включени Google Adsense и Adpilot. Тези трети страни използват технология позволяваща рекламите и връзките показвани на сайта pazaruvaj.com да се зареждат директно в браузъра на посетителя. Те автоматично получават вашия IP адрес, вашия интернет доставчик (ISP), типа браузър който употребявате за посещение на сайта, и в някои случаи, дали имате инсталирана програма Flash. Освен това третите страни могат да употребяват и други технологии за измерване ефективността на рекламата си или за персонализиране на съдържанието на рекламата която виждате.

  Pazaruvaj.com няма никакъв контрол над бисквитките, употребявани от рекламиращи трети страни.

  Нужно е да се запознаете с декларациите за конфиденциалност на съответните рекламодатели на трети страни за по-подробна информация, както и за начина по който бихте могли да преустановите участието в даден процес за събиране на данни. Декларацията за конфиденциалност на pazaruvaj.com не се отнася за практиките на трети страни рекламодатели или уебстраници, и компанията ни не може да контролира съответните техни процедури.

  Ако желаете да изключите бисквитките, можете да го направите чрез индивидуалните си браузърни настройки. Подробна информация за управлението на бисквитките ще намерите на уебстраницата на използвания браузър. Освен това, Google дава възможността на потребителите да изключат бисквитките, поставени от Google, чрез специалната страница за прекратяване на рекламите пускани от Google (http://www.google.bg/policies/technologies/ads/). За отписване от персонализираните реклами от системата Adpilot посетете тази страница (http://adpilot.com/index.php?pid=privacy-opt-out).

  С цел гарантиране на качеството на услугите събираме статистическите данни предоставяни от системите на Google Analytics и Google AdWords, които дават информация единствено за тенденциите при ползване на страницата ни. Тези статистики не включват никакви данни относно самоличността на нашите посетители.

  Правила за работа с коментари

  Оставените на Pazaruvaj коментари се публикуват съгласно актуалните Правила за работа с коментари.

 • ^