2020.11.26.

Информация за обработката на данни

Настоящата Информация за обработка на данните описва подробно обработката на Вашите лични данни и Вашите права възникнали в тази връзка, съблюдавайки основно Общия регламент относно защитата на лични данни в Европейския Съюз (Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, GDPR), както и законоразпоредбите за защита на данни в ЕС и Унгария. Текстът на регламента GDPR на български език може да бъде намерен тук.

Освен разпоредбите на GDPR, защитата на данните също се определя и от унгарските законоразпоредби в сила, и към тях спадат освен останалото и:

 • Закон CXII. от 2011 за информационното самоопределяне и свободата на информацията (Info tv.),
 • Закон IV от 2013 от Гражданския кодекс (Ptk.)
 • Закон XLVIII. от 2008 за основните изисквания към икономическите рекламни дейности и техните ограничения (Grt.),
 • Закон CVIII. от 2001 за услугите с електронна търговия, както и въпросите свързани с информационното общество (Eker tv.)

Администратор на данните: az Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), като собственик на pazaruvaj.com (по-нататък: pazaruvaj.com)

Pazaruvaj.com назначава отговорно лице за защитата на данни. Контакт с него тук: dpo@pazaruvaj.com

Настоящата информация за обработка на данните е непрекъснато достъпна на интерфейса тук https://www.pazaruvaj.com/static/zashtita-na-dannite.html.

Поради промяна в разпоредбите тази информация може да бъде променяна, за което във всички случаи Ви изпращаме уведомление. Ако промените изискват и Вашето съгласие, при нужда pazaruvaj.com отново ще поиска оторизация за обработка на данните.

Видове обработка на данни

Регистрация

Чрез регистриран профил стават достъпни някои от опциите и услугите на Pazaruvaj.com, като Мнения, Задайте въпрос.

Регистрацията е доброволна и се основава на съгласието Ви, което може да бъде прекратено по всяко време, като заявите изтриване на подадените при регистрацията лични данни от Pazaruvaj.com. Обработката на данни от регистрацията става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) .

Данните записани на бланката от менюто за регистрация се обработват до прекратяване на съгласието. При регистрацията като лични данни се записват име, имейл адрес, а при ползване на профил от Facebook, подадените с Ваше съгласие имейл адрес и име, идентификатор от социалния портал. При регистрацията освен това може да бъдат записани и адрес за фактуриране и адрес за доставка. С данните подадени при регистрация Вие можете да ползвате и програмата Кошница, и с Ваше съгласие Pazaruvaj.com прехвърля подадените от регистрацията данни към магазините включени в програма Кошница.

Можете да задействате от потребителкия си профил изтриването на регистрацията, както и всички лични данни зададени при нея. След изтриване на профила, мненията, въпросите и коментарите от него се публикуват анонимно. Изтриването се извършва от Pazaruvaj.com незабавно.

Обработка на данни за Е-бюлетин

Pazaruvaj.com уведомява записаните за е-бюлетин потребители в редовно (типично седмично) изпращан електронен бюлетин относно нововъведенията и публикуваните на страницата продукти. Съдържанието на тези бюлетини може да бъде различно въз основа подадените от потребителите данни.

Записването за Е-бюлетин и с даваното заедно с това съгласие за обработка на данни е доброволно и става с Ваше одобрение, и това съгласие може да бъде прекратено по всяко време, чрез употреба на връзката за отписване, включена в края на е-бюлетина. Обработката на данните за целите на бюлетина става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR. При обработката на личните данни запазени за работата на е-бюлетина Pazaruvaj.com тези данни се използват до прекратяване на съгласието. За целите на е-бюлетина Pazaruvaj.com съхранява Вашият имейл адрес и име като лични данни. Обработката на имената се регламентира от чл. 6. на GDPR.

Обработка на данни за услугите на платформа Pazaruvaj.com

Някои от услугите от продуктовите страници от платформа Pazaruvaj.com са достъпни и без регистрация, само чрез доброволно съгласие, и при ползването им се записва имейл адресът Ви, в качеството на лични данни. Тези услуги са Намалява ли цената, Мнения, Задайте въпрос, и Сигнал за грешка.

Чрез зададения имейл адрес Вие давате своето съгласие за обработка на личните Ви данни във връзка с услугите na Pazaruvaj.com, и което съгласие може да бъде прекратено по всяко време, чрез заявка за изтриване на личните Ви данни и имейл адрес от системата Pazaruvaj.com. Обработката на данните става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR. Имейл адресите записани за обработка във връзка с услугите на Pazaruvaj.com се съхраняват 6 месеца, и заявката за изтриване на такива имейл адреси може да се направи на имейл адрес info@pazaruvaj.com. Изтриването се извършва от Pazaruvaj.com в рамките на един работен ден.

Потребителските мнения записани в Pazaruvaj.com се публикуват съгласно актуалните Правила за работа с коментари. Зададеният прякор не може да съдържа лични данни!

Изследване на пазара и общественото мнение

Изследвания на пазара и общественото мнение включващи лични данни извършваме единствено с Вашето съгласие съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR.

Pazaruvaj.com извършва анонимни пазарни проучвания с доброволно участие, чрез външни системи независими от Pazaruvaj.com. При анонимните проучвания Pazaruvaj.com не обработва лични данни.

Кандидатстване за обявени работни позиции в Pazaruvaj.com

При кандидатстване за обявени работни позиции в Pazaruvaj.com се записват лични данни, които Вие осигурявате чрез изпращане на кандидатурата си. Това са данните, получени от Вашата автобиография или подобен документ: име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата и място на раждане, име на Вашата майка, адрес на пребиваване, пол, семейно положение, брой на децата Ви, образование, професионален опит, житейски път, снимка, препратки към социални профили (LinkedIn, facebook), други данни посочени в автобиография или мотовационно писмо.

Обработката на данните става съгласно чл. 6, т. 1/а (съгласие) от GDPR. Подадените при кандидатстването лични данни съхраняваме една година, считано от датата на получаване, ако Вие като титуляр не сте дали заявка за изтриване личните Ви данни на имейл адрес job@pazaruvaj.com. Поправка или изтриване на личните Ви данни можете да заявите след кандидатстването по всяко време.

Ако кандидатстването Ви е успешно и бъдете назначени на позиция в Pazaruvaj.com, при по-нататъшна обработка на личните Ви данни са меродавни законоразпоредбите от кодекса на труда.

Обработка на данни с аналитична цел

Независимо измерване и проследяване на данни от посещаемостта и други аналитични параметри извършват външни компании (Google Analytics, Gemius). На външни компании Pazaruvaj.com не предоставя лични данни, и използва настройки предоставени от външните компании, чрез които въпросните IP адреси се записват в анонимен вид.

Обработка на IP адреси

Както повечето интернет страници, с цел сигурност на информацията Pazaruvaj.com използва времеви регистрационни файлове. Тези регистрационни файлове съдържат данни за интернет протокол адреса (IP адреса), като лична информация. Освен личната информация, регистрационните файлове също включват типа на интернет браузъра, бележка за дата и час, адрес на входящата и изходяща уебстраница. IP адресите на посетителите и потребителите на Pazaruvaj.com се обработват от Pazaruvaj.com за гарантиране на сигурността на информацията по смисъла на GDPR, и за проверка на препратките (защита от злоупотреби, следене за измами) съгласно чл. 6, т. 1/f от GDPR в рамките на общата давност от 5 години, считано от датата на препратките.За гарантиране на безопасността в мрежата тази обработка на данни се прилага и при споделяне на запазваните по съображения за сигурност IP адреси с организацията предоставяща IP адресите (hosting service provider), също така и при предаването на тези адреси на компания Google Ireland Limited с цел филтриране на интернет роботи, като тази компания обработва IP адресите според условията описани тук https://policies.google.com/privacy и тук https://policies.google.com/terms.

Обработка и предоставяне на информация

Pazaruvaj.com поема отговорност да обработва данните самостоятелно, и за тази цел се стреми да поддържа минимално възможния брой на партньорите въвлечени по договор в обработката на данни. Когато има такива партньори, с тях се сключва договор, и настоящия документ Ви информираме за самоличността на партньорите и извършваната от тях дейност.

Pazaruvaj използва GetResponse Sp. z.o.o. (седалище: Gdańsk (80-387), Arkońska 6, A3, Poland) услуга за бюлетин, която предоставя услугата като обработчик на данни и може да включва допълнителни обработчици по време на процеса на обработка на данни.

Вашите лични данни се съхраняват изключително на сървъри разположени в рамките на държавите от EGT, (Европейската икономическа зона, тоест ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн). Вашите лични данни се съхраняват на сървъри, управлявани от Pazaruvaj или от акредитиран обработчик на данни.

Ако се наложи междудържавно предоставяне на данни, за това ще Ви дадем информация и при нужда ще поискаме и изричното Ви съгласие!

Pazaruvaj.com като администратор на данни

Pazaruvaj.com сключва договор окачествен като писмен с партньорите си (определени електронни магазини) за услугите на програмите Коректен Магазин и Кошница. Според възложението от тези партньори, и съгласно клаузите от сключения писмен договор Pazaruvaj.com извършва обработка на данни във връзка с работата на програмите Коректен Магазин и Кошница. Администраторската дейност на Pazaruvaj.com става съгласно т. 28 от GDPR.

Предоставяне на лични данни на властите

При заявка от страна от властови или съдебни институции, когато властовите или съдебни институции посочат правното основание за това, по силата на чл. 6. т. 1/c от GDPR ще предоставим от съхраняваните в Pazaruvaj.com онези лични данни, изисквани от властовите или съдебни институции. На дадена институция - след като въпросната е описала точната цел и кръг от необходими данни - данни предаваме само в такава подробност и степен, която е безусловно необходима за дадената заявка. Преди предоставяне на данни на властови или съдебни институции Pazaruvaj.com проверява дали са налице условията за това, и изпълнява заявката, когато тези условия са налице.

Защита на данните

Използваните от Pazaruvaj.com информационни средства за обработка на данните се избират и прилагат по начин, позволяващ:

 • Те да са достъпни за упълномощените за това лица (достъпност)
 • Осигуряване на достоверността и идентификацията им (достоверност)
 • Контрол на цялостта им (ненарушеност)
 • Защита от неупълномощен достъп (поверителност)

Pazaruvaj.com се грижи за защитата на сигурността на личните данни чрез такива технически, организационни и структурни мерки, които гарантират подходящо ниво на защита спрямо рисковете, възникващи от съхранението на лични данни, и при обработката на данните запазва

 • Конфиденциалност: предпазва информацията, за да имат достъп до нея единствено упълномощените лица
 • Ненарушеност: гарантира точността и цялостта на информацията и методите за обработката й
 • Достъпност: полага нужните грижи за да могат упълномощените лица при нужда действително да достигат до информацията, и да разполагат с необходимите средства

Информационната система и мрежа на Pazaruvaj.com е защитена срещу измами с помощта на компютър, срещу проследяване, саботиране, вандализъм, пожар и наводнения, а също и срещу компютърни вируси, компютърни атаки и нападения с цел отказ от услугата. Pazaruvaj.com се грижи за сигурността чрез методи на сървърно и софтуерно ниво.

В случай на инцидент по сигурността на данните Pazaruvaj.com полага всички мерки определени от GDPR, взимайки предвид предложенията на служителя по защитата на данните (DPO), сътрудничи с портебителя, и декларира, че разполага с план за действие при инцидент със сигурността на данните.

Предяваване на права

Вие можете по всяко време да се свържете със служителя по защитата на данните (DPO) с претенции по следните въпроси:

 • Имате право да получите копие от информацията за обработка на данните, както и от обработваните данни (право на достъп, чл. 15. от GDPR)
 • Имате право да изисквате корекция в данните, както и допълване на непълни данни (право на коригиране, чл. 16. от GDPR)
 • Имате право да изисквате изтриване на личните данни, както и правото това Ваше изискване за изтриване да бъде предадено на други администратори на данни, доколкото Ваши лични данни са били публикувани неправомерно (право на изтриване, чл. 17. от GDPR)
 • Имате право да изисквате ограничение на обработваните данни (право на ограничаване на обработваните данни, чл. 18. от GDPR)
 • Имате право да получите Вашите лични данни в структуриран общоприет вид, с възможност за прочитане на машина, както и да заявите предоставянето на тези данни на друг администратор на данни (право на преносимост на данните, чл. 17. от GDPR)
 • Имате право да възразявате срещу обработката на данни (право на възражение, чл. 21. от GDPR)
 • Имате право да прекратите по всяко време съгласието си за случаи, когато то е необходимо за обработка на данни. Прекратяването на съгласие не влияе на законността на обработката на данни за предшестващия прекратяването период. (Условия за даване на съгласие, чл. 7. т. (3) от GDPR)
 • Имате право да се обръщате с жалба към надзорния орган, ако считате, че обработката на данните е станала незаконосъобразно (Право на подаване на жалба до надзорен орган, чл. 77. от GDPR)

В допълнение, поради обработката на Вашите данни от Pazaruvaj.com, Вие имате право да подавате жалба до Националната служба за защита на данни и свобода на информацията (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Пощенски адрес: 1374 Budapest, Pf. 603., тел: +36 (1) 391-1400, факс: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Уебсайт: www.naih.hu), както и да си търсите правата по законен път чрез завеждане на иск към Pazaruvaj.com. Иск може да бъде подаден и до съда по местоживеене или местопребиваване. Ако Pazaruvaj.com Ви е нанесъл щети поради незаконосъобразна обработка на личните Ви данни, или нарушаване на изискванията за защита на данните, те трябва да бъдат компенсирани; освен това, ако Pazaruvaj.com е нарушил личните Ви права като администратор на данни, Вие имате право да искате обезщетение за това.

Обработка на Бисквитки (COOKIES)

Pazaruvaj.com използва бисквитки, за да запази избраните от посетителите опции, пр. Кои са страниците отворени преди и след това, както и за да оптимизира изгледа на страницата Pazaruvaj.com съгласно браузъра на посетителя и изпратената от браузъра информация. С използването на страницата посетителят се съгласява Pazaruvaj.com да поставя бисквитки на компютъра му. Pazaruvaj.com използва следните типове бисквитки:

Бисквитка за работна сесия (Session cookie):

Тази бисквитка се създава единствено докато Вие разглеждате страницата, и след посещението автоматично се изтрива. Тази бисквитка на съдържа лични данни. Чрез употребата на Session cookie Pazaruvaj.com прави възможно използването на страницата да бъде по-удобно и защитено за посетителите. Валидността на тази бисквитка изтича най-късно със затварянето на страницата (временна, с живот няколко часа).

Unique user ID cookie

Тази бисквитка помага на Pazaruvaj.com при всяко Ваше посещение да Ви представя най-подходящите за Вас информации. Unique user ID cookie не съдържа лични данни и съхранява някои от действията и настройки на потребителя. Валидността й е един месец считано от посещението.

Бисквитки от външни организации

Някои наши рекламиращи партньори също могат да ползват бисквитки. Сървърите от тези партньори при посещение на сайт pazaruvaj.com запазват бисквитките директно в браузъра на посетителя. Тези бисквитки не съдържат лични данни.

Pazaruvaj.com използва Facebook Pixel код. Facebook Pixel е код, който се активира единствено след посещение на нашата страница www.pazaruvaj.com и с помощта на който отчитаме определени действия, сегментираме аудиториятa и следим потребителското поведение на посетителите, които са видели реклами на Pazaruvaj.com или са посетили страницата www.pazaruvaj.com. Използваме тази информация, за да показваме по-подходящи реклами в рекламните канали на Facebook. При употребата на Facebook Pixel лични потребителски данни не се обработват или запазват от страна на Pazaruvaj.com. С използването на Facebook Pixel не разкриваме информация, която може да се идентифицира от Facebook, но ако разглеждате www.pazaruvaj.com и сте се логнали в други услуги на Facebook, като администратор на данни Facebook може да идентифицира и запише Вашата дейност на нашия сайт. Допълнителна информация относно Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Pazaruvaj.com използва Google ремаркетинг инструменти, което означава че при разглеждане на други сайтове, Google може да покаже на посетителите продукти и услуги със свързано съдържание, базирано на търсенто в www.pazaruvaj.com. При използването на ремаркетинг инструменти ние не предоставяме лична информация на Google, но ако сте влезли и в други техни услуги, докато разглеждате www.pazaruvaj.com, то Google, в качеството си на администратор на данни, може да Ви идентифицира или да запише Вашата дейност на нашия сайт. Повече информация за персонализираните реклами може да намерите тук: https://safety.google/privacy/ads-and-data/

Забрана на бисквитки

Ако желаете да забраните ползваните от pazaruvaj.com бисквитки, можете да го направите чрез индивидуалните настройки на Вашия браузър. Подробна информация за настройването на бисквитките можете да намерите на уебсайта на конкретния браузър. Чрез забрана и изтриване на бисквитките, употребата на сайт pazaruvaj.com може да стане по-неудобна за потребителя.

Забрана на бисквитките, инсталирани от някои наши партньори, можете да направите чрез техните сайтове:
https://www.rtbhouse.com/optout-page/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout или https://myaccount.google.com/data-and-personalization

В случай на Facebook Pixel кликнете върху бутона "X" или този с показаната стрелка надолу в горния десен ъгъл на рекламата, за да изберете Защо виждам това?. След това от меню настройки изберете деактивиране на проследяването. Допълнителна информация: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_dialog_v2

Тук може да намерите как да деактивирате „бисквитките“ на Google ремаркетинг: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=bg